Få installeret ladestandere til el-biler i virksomhed/boligselskab

Hos El Fyn hjælper vi vores kunder til at reducere deres CO2-fodaftryk gennem energioptimering – herunder også ved at installere ladestandere til elbiler. Vores tjenester omfatter skræddersyet installation, der tager hensyn til din virksomheds specifikke behov.

Vi forstår, at det kan være en stor beslutning at foretage ændringer i din virksomhed, og derfor tager vi tid til at arbejde tæt sammen med dig og dit team for at sikre, at installationsprocessen forløber gnidningsløst og problemfrit. Vi installerer ladeløsninger til virksomheder, boligselskaber og private på hele Fyn.

Kontakt os

Fordelene ved ladestandere for virksomheder og boligselskaber

I takt med at elbiler bliver mere og mere populære, er det vigtigt for virksomheder og boligselskaber at overveje at installere ladebokse. De giver nemlig giver en række fordele både for miljøet og for virksomhederne selv. Desuden kan de også hjælpe virksomhederne med at spare penge på deres energiregninger.

 • Virksomheder kan tiltrække kunder ved at have deres egne ladeløsninger. Dette gælder især for brugere af elbiler, som er et voksende segment, der prioriterer oplevelse og kvalitet.
 • Medarbejdere og beboere med el-biler kan tiltrækkes af virksomheder og boligselskaber, der har deres egne ladestandere.
 • Hvis I er en virksomhed, der stiller biler til rådighed i arbejdstiden, kan det være en måde at mindske udgifterne til transport-posten.
 • I fremtidssikrer virksomheden. Allerede nu er der en bekendtgørelse, der vedrører bygninger med over 20 parkeringspladser.

Kontakt os

Hvordan El Fyn hjælper jer med installationen af ladestandere

Hos El Fyn er vores team af elektrikere uddannet i installation af ladestandere. Vi tilbyder en række tjenester til at hjælpe din boligforening med installation og vedligeholdelse, herunder rådgivning vedrørende valg af udstyr og placering heraf. Vi har løbende opgaver med montering og installering af opladningsbokse til virksomheder og boligforeninger. Dette er en god måde at tilbyde en service til kunder, medarbejdere og beboere, der kører i elbiler.

Som autoriseret elinstallatør er vi her for at sikre, at installationen udføres korrekt og ikke overbelaster elnettet og derved udgør en sikkerhedsrisiko. Vi samarbejder med dig om at finde den bedste placering og tager os af hele installationen. Ladeboksen vil blive tilsluttet til din bygnings strømforsyning og kræver et særskilt kredsløb.

Kontakt os i dag for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at forberede til fremtiden.

Kontakt os

Omkostninger og vedligeholdelse af ladebokse

Det kan være en stor investering at installere en ladeboks til elbiler. Der er mange omkostninger forbundet med installationen, herunder den forberedende udgravning og selve udstyret. Herudover er der også løbende vedligeholdelsesomkostninger.

Hos El Fyn kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige placering og installation samt rådgive dig om de mest omkostningseffektive muligheder. Vi tilbyder også en række vedligeholdelsesplaner, så din ladeboks altid er i topform.

Før du får et tilbud fra os, tager vi et grundigt kig på dine opladningsbehov. Vi kan sammensætte den perfekte løsning, der passer til præcis det, du har brug for.

Kontakt os

Få vurderet jeres optimale løsning

Hos el Fyn er vi uddannede til at kunne give rådgivning i installation af ladestandere – og til at udføre arbejdet herefter.

Inden vi kan give et estimat på opgaven, skal vi have afdækket følgende:

 • Hvor mange elbiler ønsker I at kunne oplade på samme tid?
 • Hvor på parkeringsanlægget skal ladeløsningerne etableres?
 • Hvad er kravene til strømforsyningen?
 • Hvem skal have adgang til opladning?
 • Hvordan skal brugerne afregnes?

På den måde sikrer vi, at vi kommer i mål med en løsning, som både er sikker og opfylder jeres behov.

Kontakt os

Bekendtgørelse om ladestandere (BEK nr. 181)

I marts 2020 trådte ladestanderbekendtgørelsen i kraft, der vedrører bygninger, der ikke er anvendt til beboelse og som ikke er ejet af mindre eller mellemstore virksomheder. Denne bekendtgørelse fastsætter en række krav til bygninger med parkeringspladser tilknyttet:

 • Bygninger med mere end 20 parkeringspladser. Det betyder, at alle erhvervsbygninger med mere end 20 parkeringspladser inden 1. december 2025 skal have installeret mindst 1 ladestander på parkeringsanlægget.
 • Større ombygninger med bygninger med mere end 10 parkeringspladser, hvoraf omkostninger til forberedelse og installering af ladestandere udgør under 7% af hele budgettet. Ved alle større ombygninger skal parkeringsanlægget have mindst 1 ladestander etableret, og mindst hver 5. parkeringsplads skal være forberedt til at få installeret ladestandere.
 • Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser, hvoraf mindst 1 parkeringsplads skal have installeret en ladestandere, og mindst hver 5. parkeringsplads skal være forberedt til installation af ladestander.

Kontakt os

Kontakt El Fyn for professionel rådgivning og installation

Hvis du er ejer af en virksomhed eller et boligselskab, er det vigtigt at overveje at installere ladestandere til elbiler. Det vil ikke kun gøre dine lejere glade, men det vil også tiltrække nye kunder og øge din ejendoms værdi. El Fyn kan hjælpe dig med installationsprocessen fra start til slut.

Kontakt os